Coaching

We komen allemaal wel eens lastige vraagstukken tegen, op werkgebied of juist daarbuiten . Coaching is erop gericht het zelf lerend en probleemoplossend vermogen van de persoon te vergroten.
 Hierbij is het uitgangspunt dat de beste antwoorden op vragen door jezelf kunnen worden gegeven. Coaching begint dus altijd bij een vraag. De vraag die jij stelt!

Bijvoorbeeld:

  • Hoe ontwikkel ik een gezonde balans tussen werk en privé?
  • Hoe leer ik om te gaan met mijn perfectionisme?
  • Ik zou graag mijn kwaliteiten en talenten beter willen benutten. Hoe doe ik dat?
  • Hoe leer ik om mijn grenzen beter aan te geven?
  • Hoe ga ik om met werkdruk?

Veel professionals hebben de vakkennis om hun werk uit te oefenen en lopen rond met dit soort vragen. Ze hebben duidelijk behoefte aan meer kennis over zichzelf.

Ik geef je inzicht zodat jij je professionele of je persoonlijke doelen kunt realiseren. Dit doe ik in een aantal 1 op1 sessies.  Tijdens de sessies hou ik je een spiegel voor, laat je eerlijk naar jezelf kijken en begeleid je, zodat je zelf het antwoord zult ontdekken op de vraag.

Wil je meer weten over coaching en over mijn aanpak ? Neem contact met me op voor meer informatie.