Petra Hermans, Illikhoven 2-6-2017

Interim Management

In deze tijd staan managers, afdelingshoofden, artsen en medewerkers vaak onder druk. Teams moeten nauw samen kunnen werken waarbij de kennis en vaardigheden van de teamleden het team maken tot wat het is. Om in deze tijd als onderneming, business-unit of praktijk overeind te blijven is het van belang om teamwork te creëren tussen de verschillende disciplines en/of vakgebieden.

Ik begeleid organisaties, teams en praktijken bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering door het verlagen van de werkdruk en het verhogen van het rendement. Knelpunten worden inzichtelijk gemaakt o.a. door middel van een Quickscan en, indien gewenst, een RealDrives-Drijfverentest. Vervolgens wordt een plan van aanpak  gepresenteerd en in onderling overleg geïmplementeerd.

Het eindresultaat is een duurzaam en maatschappelijk verantwoorde organisatie met een prettige werksfeer!

De Expert

Ik heb expertise ontwikkeld in vraagstukken op het gebied van:

  • Knelpunten analyse in teams en praktijken volgens een succesvol ontwikkelde methode (Quickscan).
  • Het vergroten van het (team) rendement.
  • Het succesvol begeleiden in verander- en efficiency trajecten.
  • Optimalisatie van communicatie, planning en samenwerking.
  • Implementatie en begeleiding van teams op weg naar zelfsturing.
  • Coaching en training van managers en hun medewerkers.
  • Project Management.
  • Time Management training.

Ruim 20 jaar ben ik actief in diverse (interim) management functies binnen profit- en non-profit organisaties. Inmiddels heb ik vele organisaties, teams en praktijken op succesvolle wijze begeleid bij het (re)organiseren en optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Werkwijze

Door middel van een Quickscan maken we een eerste analyse. Door het onderzoeken en het observeren van de werkprocessen, de werkindeling en de onderlinge communicatie verschaffen we inzicht in wat nodig is om de werkdruk te verlagen, het rendement te verhogen en werksfeer te optimaliseren.

In het follow-up traject gaan we dieper in op de oorzaken en gevolgen van de ontstane situatie. Vervolgens wordt er een verbeterplan aangereikt en geïmplementeerd.

De uitkomst van een Quickscan is voorzien van praktische oplossingen, gericht op omzetverhoging, kwaliteitsverbetering, werkdruk vermindering en een optimale samenwerking.